Wij ervaren dagelijks dat er veel verandert binnen het Sociaal domein. Betrokken organisaties staan voor grote uitdagingen, en hebben zicht op grote kansen. Om deze te benutten is samenwerken noodzakelijk. Er wordt stevig ingezet op het versterken van eigen kracht van burgers. Wij zijn ervan overtuigd dat blended hulp (combinatie van online en face-to-face) een probaat middel is om deze eigen kracht te versterken. Wij ondersteunen organisaties binnen het sociaal domein bij hun aanbod van blended hulp. Wij helpen professionals bij hun arbeidsmobiliteit. Wij voorzien elkaar in technische toepassingen, zelfhulpcontent, strategisch en implementatie advies en trainen van professionals. Wij zijn een landelijke beweging van organisaties uit het sociaal domein, 100% publiek.Wij zijn Coöperatie I-Kracht… Aangenaam!