Het zorgdomein maakt zich op voor een duurzame toekomst. Gemeenten hebben de sleutelrol gekregen. De daadwerkelijke sleutelrol is in handen van degenen die de burgers moeten leiden naar eigen kracht, naar zelfmanagement. Zij kennen deze burgers, hun vraagstukken en hun leefwereld. De kritische succesfactor van de transities ligt dus in handen van professionals in het ‘veld’ van de Sociaal Werkers.

Om deze reden bereiden steeds meer zorg- en welzijnsorganisaties zich voor op het vervullen van deze belangrijke rol. In coöperatief verband transformeren zij hun organisaties tot blended organisaties, waarbij de traditionele ‘face to face’ ondersteuning wordt verrijkt met professionele online hulp, met professionele digitale zelfhulptools, met informele hulp met inzet van netwerk van de cliënt. Blended sociaal werkers stimuleren het zelfmanagement van burgers bij het terugpakken van grip op hun leven.

Deze ‘blended’ werkers en hun organisaties zijn verenigd binnen Coöperatie I-Kracht.