Meer Zelfmanagement door Blended Hulp

 

Wij geloven in het principe: burgers zoveel mogelijk eigenaar te laten zijn van hun zorg.

Vanuit deze gedachten hebben wij blended hulp ontwikkeld. Deze methode stimuleert zelfzorg, vergroot de transparantie en de gelijkwaardigheid van cliënt en zorgverlener. Zo kan er met behulp van digitale hulpmiddelen in een vroeg stadium zorg op maat geleverd worden. De cliënt houdt dan idealiter zijn leven op de rails, intensieve zorg als gevolg van escalatie blijft uit.

Zo blijft zorg menselijk en betaalbaar.

Cruciaal bij het slagen van deze transformatie is de focus op toegevoegde waarde voor burger en samenleving. Dit Betekent; organiseren vanuit vertrouwen van deskundigheid van cliënt en van zorgprofesssional. Geschraagd door een dialoog tussen opdrachtgever en zorgorganisatie over de gerealiseerde waarde voor burger en samenleving. Dit gaat gepaard met een vermindering van administratieve lasten.

Zo blijft zorg menselijk en betaalbaar.