Over I-Kracht

Coöperatie I-Kracht organiseert de ontwikkeling van ICT-applicaties, implementatie van deze applicaties en educatie voor haar leden. Doel hiervan is een vergaande digitalisering van de hulpverlening. Online hulpmiddelen en face-to-face-activiteiten worden samengevoegd en getransformeerd naar nieuwe vormen van blended hulpverlening, waarbij eigenaarschap, zelforganisatie en zelfhulp van burgers versterkt wordt.

Lees verder →
 • Een geïntegreerd hulpportaal: Kwadraad

  Een geïntegreerd hulpportaal: Kwadraad

 • Het Online Dossier

  Het Online Dossier

 • Een eigen hulpportaal: Hulp Online Noord

  Een eigen hulpportaal: Hulp Online Noord

 • Presentatie I-Kracht

  Presentatie I-Kracht

Het Online Dossier

Het Online Dossier

Het Online Dossier is een digitaal platform dat blended en online hulpverlening ondersteunt. Het stimuleert klantregie...
Lees verder »
Educatie en implementatie

Educatie en implementatie

Voor een succesvolle implementatie van blended hulp is educatie van professionals cruciaal....
Lees verder »
Online hulpportalen

Online hulpportalen

I-Kracht ontwikkelde het Hulp Online Portaal: dit portaal vormt de toegang tot (online) hulpmogelijkheden...
Lees verder »
Apps voor klanten

Apps voor klanten

Voor specifieke hulpvragen ontwikkelt I-Kracht apps voor de smartphone die uitgaan van zelfsturing door klanten....
Lees verder »

Lessenserie online en blended hulpverlening voor InHolland

I-Kracht heeft een lesprogramma online en blended hulpverlening voor hogescholen. Voor de derde keer op rij zal I-Kracht dit lesprogramma verzorgen voor tweedejaars studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de InHollandvestigingen in Rotterdam en Den Haag. U kunt hier meer lezen over deze zeven lessen.

Nieuwsbrief april 2014

U kunt de eerste – boordevolle – nieuwsbrief van I-Kracht hier lezen. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

 • Meer kennisdeling dankzij gezamenlijke online bibliotheek
 • Projectleiders delen en verdiepen
 • Aanbevelingen doorontwikkelen blended hulp
 • Verbinden met andere portals
 • I-Kracht groeit

Lees hier de nieuwsbrief!

Ondertekening oprichting I-Kracht

Cooperatie-i-kracht-Notaris-LR-9

Foto: Maj-Britta de Ruiter

Op maandag 16 september ondertekenden onder anderen René Verkuylen (links) en Jos van Nunen de akte van oprichting.

Coöperatie I-Kracht officieel van start op 16 september 2013

Klanten en hulpverleners in welzijn en zorg hebben steeds meer behoefte aan digitaal contact. Door online en offline hulpverlening gecombineerd (blended) aan te bieden, kan de hulpverlening beter, klantvriendelijker en doelmatiger zijn. Om de ontwikkeling van digitale applicaties die daarvoor nodig zijn te versnellen en het gebruik ervan te verbeteren, heeft een aantal maatschappelijke organisaties de krachten gebundeld in een nieuwe coöperatie: I-Kracht.

Vanuit I-Kracht werken organisaties samen aan duurzame ontwikkeling en implementatie van digitale dienstverlening. Daarnaast leidt I-Kracht professionals op om die dienstverlening op een goede manier in te zetten. De combinatie van online en offline hulpverlening stimuleert klanten om de eigen kracht te benutten en de regie over hun eigen leven te behouden. Omdat de klant veel actiever bezig is, zal de effectiviteit van de hulpverlening toenemen. Bijkomend voordeel is dat dit op termijn een positief effect kan hebben op de kosten van de hulpverlening en een oplossing kan bieden voor de capaciteitsproblemen die voorzien worden voor de branche.

Resultaten

I-Kracht ontwikkelde al diverse Hulp Online applicaties, zoals het Online  klantdossier.  .In de Online Hulp applicaties zijn vrije keuze en zelfsturing voor de cliënt belangrijke principes. Voor specifieke vraagstukken vertaalt I-Kracht traditionele offline methoden naar online toepassingen, zoals apps op de smartphone. Ook hierbij is zelfsturing door klanten het uitgangspunt.

Partners

De oprichting van I-Kracht is officieel een feit sinds 16 september 2013. Het initiatief voor I-Kracht is ontstaan vanuit Kwadraad, de Lumens Groep, Tinten en MJD. I-Kracht is een coöperatie. Alle maatschappelijk dienstverlenende organisaties kunnen aansluiten als partner. “Wij zijn ervan overtuigd dat we gezamenlijk meer mogelijk maken”, aldus René Verkuylen, aanstaand voorzitter van de coöperatie I-Kracht. “Samen hebben we meer slagkracht, een grotere investeringsruimte en een hogere ontwikkelsnelheid. Hiermee kunnen we meer kwaliteit bereiken en bedrijfsrisico’s verminderen.”

Nieuwe ontwikkelingen door I-Kracht

De behoefte aan digitaal contact neemt bij klanten en hulpverleners in welzijn en zorg toe. I-Kracht benut ICT in welzijn en zorg. Dat zorgt voor efficiëntie, effectiviteit en duurzaamheid. Bovendien biedt ICT de kans om de eigen kracht van klanten te stimuleren. Hieronder leest u over nieuwe ontwikkelingen en innovaties van onze producten & diensten.

Start online dossier Kwadraad

Partner Kwadraad startte op 1 januari 2010 met Het Online Dossier. In Het Online Dossier maakt en beheert de klant zijn eigen plan.
Lees verder